simulator

247

چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۰۳ ب.ظ
وای خدا
یه حرف بیجا زدم و باز خجالت زده شدم
لعنت بر دهانی که بدموقع باز شود
میانه روی مهم ترین چیز هست
گاهی تندروی و گاهی عقب نشینی باعث شرم و خجالت میشود
۹۷/۰۶/۲۸
Simulator