simulator

243

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۰۰ ق.ظ
امروز اولین روز از ترم هفت بود که رفتم دانشگاه
خیلی شُل هستم هنوز.رفتم دفتر خانم دراجی و خیلی مسخره بازی دراوردم
باید خیلی سنگین تر برخورد کنم
باید با شخصیت باشم
ش رو هم دیدم و دوباره کشمکش ها شروع شد
شب رفتم خونه حامد و رفیقاش بودن.خوش گذشت
رییس شرکت و رفیقاش درس بزرگی بهم دادن.مردی که پر حرف نیست و با عشق و علاقه و امید حرف بزنه خیلی دوست داشتنیه.
برای من اولویت راستگو بودن و یکرنگ بودن و سرسنگین بودن هست
پشت و رو یکی باید باشه
یک مومن واقعی.مومن
۹۷/۰۶/۲۵
Simulator