simulator

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

امروز ضبح ساعتای 00:30با ممد رفتیم دم در دانشگاه سیگار بگیریم.صاحب دکه خودش نبود و یه پسر نوجوون اونجا بود
باهاش سر صحبت رو باز کردیم و میگفت چندباری منو دیده.چوم جلو در دانشگاه آدامس میفروشه
از سن و سالش و وضعیت تحصیلش پرسیدم.گفت سیزده سالشه و درس نمیخونه
خواستم امید بدم بهش گفتم چه بهتر.هیچ چیزی رو از دست ندادی.هیچ خبری توی درس نیست ولی خیلی محزون گفت دوست داره بخونه
از کار و کاسبی و غیره هم پرسیدم.روزی ده تومن داشت و راضی بود.اسمش نصرالله بود

۰ نظر ۲۷ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۱۵
Simulator


راهی برای بیان حس ها هست؟

ازاین فاز الانم خحوشم میاد ولی میدونم بخوابم بیدار بشم یادم میره

از لیلی حاتمی خوشم میاد.از دنزل واشنگتن خوشم میاد.از هیتلر خوشم میاد

۰ نظر ۲۷ بهمن ۹۶ ، ۰۶:۰۵
Simulator


روی مهم ترین پروژه زندگیت وقت بزار ؛"خودت"


جکله جالبی هست

مدتی هست که به این نتیجه رسیدم باید تک تک لحظات زندگیمو ثبت کنم ولی کم کاری میکنم.ایدش از وقتی به ذهنم رسید که فیلم هفت رو دیدم


۰ نظر ۲۳ بهمن ۹۶ ، ۰۵:۰۷
Simulator